Integritetspolicy Headsup AB

 

 

Headsup AB

Ellwo Professional är ett varumärke som ägs av Headsup AB.

Adress: S:t Göransvägen 29, 554 54, Jönköping
E-post: info@headsup.se
Organisationsnummer: 556376-7895 (Headsup AB)

Vår webbplatsadress är: https://www.ellwo.com

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som ensam eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk identifierbar levande person. Namn, adress, personnummer, fotografier och ip-nummer är exempel på personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Headsup AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras i verksamheten. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Headsup AB kan du begära det skriftligt på nedanstående adress eller via mail: info@headsup.se. Det är också till någon av de adresserna som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Headsup AB, S:t Göransvägen 29, 554 54, Jönköping

Om du är missnöjd med Headsup AB:s behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträden

Webbplatsen www.ellwo.com hostas av one.com. One.com är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som behandlas på uppdrag av Headsup AB. One.com lagrar data på sitt datacenter i Danmark.

Ändamål för insamling av personuppgifter

Headsup AB samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. Headsup AB behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

• du uppger själv när du blir kund hos oss
• du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post, i formulär på hemsidan eller i personligt möte.
• Du uppger själv på sociala medier
• Som skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller fotograferas/filmas av Headsup AB
• via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Beroende på vilken eller vilka av våra tjänster du använder samlar vi in den information som är nödvändig.

Insamling av data på webbplats

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.

Vi använder Cookies på vår webbplats

Vi använder tredjeparts-cookies

Vi använder cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Verktyget hjälper oss att förstå hur webbplatsen används så vi kan förbättra din upplevelse. Cookies hjälper oss att registrera antalet besök på våra webbplatser samt ger oss statistik och information till exempel om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. Dessa cookies lagras upp till 26 månader.

Vi använder även inbäddade Youtube-videos, Google Web fonts och sociala medier plugins.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies

Genom att använda webbplatsen headsup.se samtycker du till användningen av cookies på webbplatsen. Om du inte vill att cookies sparas, kan du ändra det i cookie-baren längst ner på sidan, i webbläsarens inställningar eller med hjälp av pluginen Google Analytics opt-out. Väljer du att inte tillåta cookies, är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på vår webbplats. Om du vill rensa cookies från din webbläsare, så kan du göra det i webbläsarens inställningar.

Hur Headsup AB använder cookies

Vi använder själva information som lagras i de cookies som nämnts. Informationen delas med Google via Google Analytics. Google Analytics är GDPR-anpassat.

Samtycke

Headsup AB strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Headsup AB inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. De som vi kan komma att dela dina information med är:

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Betaltjänstleverantörer
För att administrera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

 

Säkerhet

Headsup AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Gallring

Headsup AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

 

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Headsup AB Om sådana personuppgifter finns hos Headsup AB får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@headsup.se

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Headsup AB är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Share This
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tom Tillbaka till butiken